آمادگی دفاعی اردستان

دفاع وبصیزت

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی دوم متوسطه 5

فصل اول

1. عقب کشیدن دست  به هنگام بر خورد با جسم داغ از نوع دفاع آگاهانه است .   ص                غ      

2.   منظور از پدافند غیرعامل ،  دفاع به کمک تجهیزات نظامی می باشد.  ص              غ       

3.   به جنگ های نامنظم جنگ های چریکی گفته می شود.                     ص              غ       

4. این سخن از کیست: "در دنیایی که سلطه گری یک امتیاز محسوب می شود ،  ملت ما باید قادر به دفاع از خود باشد."

الف: مقام معظم رهبری        ب: دکتر چمران        ج: رسول اکرم (ص)        د: امام خمینی (ره)

5. روز بسیج دانش آموزی چه روزی است و توسط چه کسی نام گذاری شده است  ؟

الف ) پنجم آذر ماه  - مقام معظم رهبری                ب) هشتم آبان ماه  - مقام معظم رهبری 

ج ) پنجم آذر ماه – امام خمینی ره                                د ) هشتم آبان ماه – امام خمینی ره 

6.   آغازگرجنگ تحمیلی کدام کشور بود و آغاز جنگ چه سالی بود ؟

الف ) عراق1359        ب ) عراق 1357         ج ) عراق 1358            د ) ایران 1357

7.   در نمودار ساختار تشکیلاتی نیروی مقاومت بسیج ،  پس از ناحیه مقاومت کدام گزینه قرار می گیرد؟

الف:منطقه مقاومت       ب:پایگاه مقاومت           ج:ستاد نیروی مقاومت              د:مرکز مقاومت  

8.   درطول هشت سال دفاع مقدس چند نفر از اعضای بسیج به جبهه های جنگ عزیمت نمودند؟

الف- 5/1 میلیون نفر      ب- بالغ بر2 میلیون نفر      ج- بالغ بر 5/1 میلیون نفر    د- بيش از 500000 نفر

9. این سخن از کیست ؟ (( هر انسان مخلص و متعهدی که آمادگی دفاعي را لازمه حیات جا معه ی اسلامی بداند در نزد خدا آبرو پیدا می کند ))

الف ) مقام معظم رهبری                     ب ) امام خمینی ( ره )

  ج ) پیامبر گرامی الام ( ص)                   د )شهيد چمران    

10.       پاسخ های صحیح گزینه های ستون الف را به گزینه های ستون ب متصل کنید.

ستون الف

ستون ب

روز بسیج دانش آموزی

5 آذر 1358

تاسیس بسیج مستضعفین

شهریور 1359

حمله عراق به ایران

8 آبان 1369

 

11. جاهای خالی جملات زیر با انتخاب کلمات مناسب کامل کنید.

الف: لازمه موفقیت در هر کاری ........................ است.

ب: نقش عمده زنان در هشت سال دفاع مقدس .....................    و .......................        بود.

ج: در طول هشت سال دفاع مقدس بیش از        ....................... نفر از دانش آموزان به جبهه ها عزیمت و
تعداد ....................... نفر شهید شدند.

1.   .... دو نيروي عمده تحت امر فرماندهي كل قواءعبارتند از:

 الف) .......................................ب) ...................................

2.   سالروز شهادت دانش آموز بسيجي شهيد فهميده در هشتم آبان در سال 1369 توسط مقام معظم رهبري  به عنوان روز .................  نام گذاري شده است؟

3.   نمودار زير را كامل كنيد :

 

                                                 ستاد نيروي مقاومت بسيج

 

............................

                 ناحيه مقاومت

 


............................

 


............................

 


              پايگاه مقاومت

 

4.   امام خميني(ره) در باره اهميت آمادگي دفاعي  چه مي فرمايد؟

5.   دفاع غريزي را با ذكر مثال توضيح  دهيد؟

6.   دو مورد از مهم ترين ما موريت هاي نيروي مقاومت بسيج را بنويسيد؟

7.   اهميت و جايگاه آمادگي دفاعي را از ديد گاه قران كريم بنويسيد؟

8.   هر يك از اصطلا حات زير را تعريف كنيد؟

      الف- دفاع

       ب- بسيج

9.   انواع دفاع را نام ببرید .

10.دفاع را تعریف کنید .

11. بسته شدن سریع چشم به هنگام انعکاس نور شدید در چشم ، مربوط به کدام نوع از انواع دفاع مي باشد؟

12.نیروی مقاومت بسیج مربوط به کدام ستاد نیروهای مسلح می باشد ؟

13راس نمودار تشکیلات دفاعی نیرو های مسلح کیست؟

14.  بسیج را تعریف کنید .

15.هدف عمده رژيم عراق از حمله به شهرها چه بود ؟

 

فصل دوم

 

بخش 1

16. مجموعه اقدامات و آمادگی هایی که برای دفاع از جان و مال خود و سایر همنوعان در مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی انجام می گیرد چه نامیده می شود؟

       الف- دفاع نظامی           ب- دفاع غیر نظامی                ج- دفاع غریزی               د- دفاع

17. از دادن هرگونه آشاميدني و مواد غذايي به مصدوميني كه دچار .............. و ................... شده‌اند پرهيز مي‌كنيم .

18. براي ايجاد آتش وجود سه عامل ................. و ............... و .............. لازم است .

19. دفاع غیر نظامی را تعریف کنید.

20. چهار مورد از توصیه های بهداشتی در استفاده از پناهگاه را بنویسید.

21. چهار مورد از عملیات نجات توسط مردم قبل از رسیدن گروه های نجات را بنویسید.

22. دو مورد از اقدامات ایمنی در زیر آوار را بنویسید.

23.انواع آتش سوزی را نام ببرید.

24. چهار نمونه از توصيه‌هاي مفيد براي پيشگيري از حوادث آتش سوزي را نام ببريد.

25. وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.

26. مكانيزيم خاموش كننده‌هاي پودري را توضيح دهيد ؟

27. آتش سوزي نوع اول ناشي از چيست ؟ راه مقابله با آن را بيان كنيد .

28.  انواع پناهگاه سريع الاحداث را نام برده و نحوه ساخت آنها را توضيح دهيد .

29.پناهگاه را تعريف كنيد .

بخش 2

30.                                                                                                                                                                                            هنگام رویارویی با تششعات هسته ای شیارها و گودال ها ،پناهگاههای مناسبی هستند .  ص            غ

31.  حلبچه در تاریخ 1367 مورد حملات عراق قرار گرفت.   صحیح               غلط

32. اولین گازهای خفه کننده که در جنگ جهانی اول استفاده شد ، چه گازهایی بود؟

الف- برم                      ب – آکینیت                            ج- فسژن                      د- هر سه مورد

33. در عامل اعصاب رزمنده حداكثر تا چند آمپول آتروپين مجاز به استفاده مي باشند؟

الف-  3                    ب- 8                      ج- بیش از 3                     د- بیش از 8

34. این عامل شیمیایی بصورت  گاز است و بوی شبیه به سبزی تازه دارد و تاثیرات آن آسیب رساندن به مجاری تنفسی  و ایجاد خفگی می باشد ؟

الف ) عامل اعصاب              ب ) عامل خفه کننده             ج ) عامل تاول زا                د ) عامل تهوع آور

35.                                                                                                                                                                                           ۳۵  استفاده از آمپول آتروپین برای مقابله با کدام عامل زیر است ؟

الف) خون             ب) اعصاب                 ج) تاول زا                د)خفه کننده

36.استفراغ و دردهای شدید ناحیه شکمی از علایم کدامیک از عوامل شیمیایی زیر می باشد .

الف- اعصاب           ب- تاول زا          ج- خفه کننده          د- تهوع آور 

37.مشخصه اصلی عامل اعصاب چیست؟

الف) بصورت مایع و گاز     ب) بصورت مایع و بخار   ج) بصورت گاز و  بخار   د) بصورت مایع

38. هر یک از عوامل شیمیایی را به مشخصه اصلی خودش وصل کنید.

عامل خون                 بصورت جامد

عامل تاول زا                     بصورت جامد و سفید

عامل اشک آور                  بصورت گاز

عامل تهوع  آور          بصورت مایع و جامد

39. در جنگ جهانی دوم از عوامل ......................و .......................استفاده گردید.

40.                                                                                                                                                                                           مشاهده نور سفید خیره کننده نشان دهنده ی .......... یا ........... است .

41. نورسفيد خيره كننده نشان دهنده انفجار .................... است.

42. بعد از خروج از منطقه آلوده لباس ها و پارچه ها چگونه میکروب زدایی می شوند.

43. حالات مواد شیمیایی را نام ببرید.

44.  خصوصیات ویژه انفجارهای هسته ای را بیان کنید.

45.                                                                                                                                                                                           سلاح های شیمیایی را تعریف کنید ؟

دو مورد از مشخصات عامل خون از بنویسید .

47. برای اولین بار گازهای سمی شیمیایی در چه سالی مورد استفاده قرار گرفت ؟

48.                    نحوه پخش و کاربرد عوامل شیمیایی چگونه است ؟

49.       مشاهده ي زیاد شدن حشرات به طور غیر عادی نشان دهنده کدام يك عامل (ش-م-ر) می باشد ؟

50.                    راه های ورودی عوامل شیمیایی را به بدن نام ببرید؟

51.                    تشعشعات هسته ای باعث چه نوع بیماری می شود ؟

52. اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟

الف) پايداري:

ب) ئيدروليز:

53.                                                                                                                                                                                           سنگر حفره روباه برای مصون ماندن از کدام یک از مناطق آلوده مناسب می باشد؟

54.                                                                                                                                                                                           راه های ورود عوامل شیمیایی به بدن را نام ببرید ؟

55.                                                                                                                                                                                           علائم عامل تهوع آور را بنویسید ؟

 

بخش 3

1. سنگرهاي حلزوني شکل،  نبشي شکل،  و معمولي از جمله سنگرهاي تعجيلي هستند.                 ص        غ

2. سنگرهاي تعجيلي  به علت نداشتن وقت در درگيري بعنوان اولين سنگر مورد استفاده قرار مي گيرد. صغ     

3. مسئوليت کل پاسداري منطقه و محيط  استحفاظي  مربوطه  را پاس بخش بر عهده دارد.     ص        غ

4. سلاح هاي داخل اسلحه خانه را اسلحه دار کنترل مي کند تا هميشه  سالم و تميز  باشد.  ص       غ

5. در شرايط وضعيت عادي (سفيد) شهر يا منطقه  حفاظتي را هيچ عاملي تهديد نمي کند       ص       غ 

6. هر چه به آخر شب نزديک مي شويم قسمت پهن راه شيري به سمت مغرب منحرف مي گردد.  ص        غ

7. وقتي هوا تاريک باشد مسافت کمتر از مقدار حقيقي به نظر مي رسد.             ص        غ

8. هنگامي که جهت ديد از بالا به پائين باشد مسافت بيش از مقدار حقيقي به نظر مي رسد.      ص        غ

9. در تخمين مسافت در فاصله 400متري،  سر مانند نقطه سياهي در روي بدن ديده مي شود. ص    غ

 

10.        کدام تعريف در خصوص تاکتيک صحيح است؟

الف) شناسايي عوارض زمين و حفاظت در مقابل خطرها

ب) مجموعه اي  از اصول و قواعد پيش‌بيني شده‌اي که هنگام جنگ و دفاع از آن استفاده مي‌کنيم

ج) جلوگيري از نفوذ دشمن در جنگ‌هاي شهري

د) کليه روش‌ها و فنون جنگ

11.        كدام يك از موارد زير جزء سنگرهاي بافرصت نيست؟

الف)نبش ديوارها                  ب)نبشي شكل             ج)حلزوني شكل            د)معمولي

12.        کدام يک از گزينه هاي زير از وظايف اسلحه دار نيست؟

الف) اطمينان از خالي بودن سلاح                  ب) آماده نگه داشتن سلاح و مهمات

ج) کنار گذاشتن اسلحه‌هاي خراب                          د) تعيين زمان هاي تعويض پست‌ها

13.        اسلحه‌دار به مدت چند ساعت اسلحه‌خانه در تحويل اوست؟

الف) 4 ساعت               ب) 8 ساعت                  ج) 12 ساعت                د) 24 ساعت

14.        فردي است مسلح كه از منطقه مربوط به خود حفاظت ميكند؟

الف) نگهبان   ب) پاس بخش       ج) مسؤول پاسدارخانه          د) كمك نگهبان

15.        تعيين زمان‌هاي تعويض پست از وظايف کيست؟

الف) پاس بخش                    ب) اسلحه دار               ج)نگهبان                       د) هيچکدام

16.        اطمينان از خالي بودن سلاح وظيفه کيست؟

الف) نگهبان           ب) اسلحه دار       ج) کمک نگهبان                      د) پاس بخش

17.        کداميک از افراد زير در پاسدارخانه انجام وظيفه ميکنند.

الف) فرمانده منطقه       ب) پاس بخش               ج) مسئول خدمات         د) راننده فرمانده

18.         در كدام يك از موارد زير احتمال خطر به وسيله مسؤلين تذكّر داده مي‌شود؟

الف) وضعيت سفيد        ب) وضعيت زرد              ج)وضعيت قرمز      د)گزينه الف و ب صحيح است

19.        در جهت يابي بوسيله خورشيد و ساعت مچي نيمساز زاويه بين عقربه ساعت شمار و عدد 12 جهت............را نشان مي‌دهد.

الف) مغرب            ب) مشرق            ج) جنوب                       د) شمال

20.        تعداد ستارههاي دب اكبر چند تا است؟

الف) 4                  ب) 5                      ج) 6                      د) 7

21.        به علت نداشتن وقت در درگيري کداميک از گزينه هاي زير به عنوان اولين سنگر استفاده مي شود؟

الف)سنگرهاي نبشي شكل    ب) سنگرهاي حلزوني    ج)تنه درختان            د) سنگرهاي معمولي

22.        شخصي است که مسئوليت کل پاسداري منطقه و محيط استحفاظي مربوطه را به عهده دارد. چه ناميده مي شود؟

الف ) پاس بخش           ب ) نگهبان            ج ) اسلحه دار            د) مسئول پاسدارخانه

23.        فردي است مسلح ،  كه از منطقه ي مربوط به خود حفاظت مي كند؟

الف) نگهبان           ب) پاس بخش               ج) مسؤول پاسدارخانه      د) كمك نگهبان

24.        تعيين زما نهاي تعويض پست از وظايف چه كسي است؟

 الف) نگهبان بعدي         ب) پاس بخش               ج) مسؤول پاسدارخانه      د) كمك نگهبان

25.        در جهت يابي بوسيله خورشيد و ساعت مچي نيمساز زاويه بين عقربه ساعت شمار و عدد 12 جهت............را نشان مي‌دهد.

   الف) مغرب                 ب) مشرق                    ج) جنوب                       د) شمال  

26.        در جهت يابي به وسيله ي ستارگان "خوشه ي پروين " ابتداي شکل خوشه به چه سمت مي باشد؟

الف) شمال                   ب) جنوب                      ج) مشرق             د)مغرب      

27.        دم ستارگان خوشه ي پروين به طرف كدام سمت است ؟

الف) شمال                   ب) جنوب                      ج) شرق                      د) غرب

28.        در نيمه دوم ماه قمري ، قوس خارجي ماه به سمت ....................................... است.

الف) مغرب                    ب) مشرق                    ج) جنوب                             د) شمال

29.        در نيمه اول ماه قمري ، قوس خارجي ماه به سمت ....................................... است .

الف) مغرب                    ب) مشرق                    ج) جنوب                         د) شمال

30.        عبارت هاي ستونA به کداميک از ستون B مي باشد؟ ( يك عبارت از ستون B  اضافي است )

ستون A                                        ستون B

1)پاس‌بخش                 الف-شخصي كه مسؤوليت كل پاسداري منطقه ومحيط استحفاظي مربوطه رابه عهده دارد.

2) كمك نگهبان          ب- فردي است مسلح كه از منطقه ي مربوط به خود محافظت مي كند .

3) اسلحه دار                    ج- فردي است غيرمسلح مجهز به چراغ قوه و سرنيزه .

31.        مجموعه اي از اصول و قواعد پيش بيني شده  هنگام جنگ و دفاع   ..........مي‌گويند

32.        جان‌پناهي است که قدرت رزمي يک نيرو را افزايش داده  و جانش را حفظ مي‌نمايد ..........گويند .

33.        سنگرهاي شهري عبارتند از  1) ..........       2) ..........

34.        جوي آب  و تنه ي درختان و تير برق  نمونه هايي از  سنگرهاي  .......... هستند .

35.        مسئوليت هاي زير از وظايف کداميک از اين افراد مي باشد.  ( اسلحه دار /  مسئول پاسدارخانه /  نگهبان )

الف)رسيدگي به کليه ي امورجاري در پاسدارخانه. (           )

ب) کنارگذاشتن اسلحه هاي خراب براي بردن به تعميرگاه (                     )

ج) در هنگام شب زير نور چراغ نايستد و اسم شب رابداند (                     )

36.        تعريف هاي زير مربوط به کداميک از اين افراد مي باشد؟  (پاس بخش /  مسئول پاسدارخانه /  کمک نگهبان)

الف) عضوي است که از طرف مسئول پاسدارخانه جهت نظارت و هماهنگي پست ها تعيين مي گردد.  (                     )

ب) فردي است غيرمسلح مجهز به چراغ قوه  و سرنيزه (                     )

ج) شخصي که مسئوليت کل پاسداري منطقه ومحيط استحفاظي مربوطه را به عهده دارد. (                     )

37.        اسلحه دار فردي است در پاسدارخانه که در مدت .......... ساعت اسلحه خانه در تحويل اوست.

38.        پاسداري از انبار مهمات يکي از وظايف .......... نگهبان مي باشد.

39.        هر يك از عبارت هاي زير مربوط به كدام يك از افرادي است كه در پاسدارخانه انجام وظيفه مي كنند؟

·    فردي است در پاسدارخانه كه در مدت 24 ساعت اسلحه خانه در تحويل اوست .(                            )       

·    فردي است مسلح كه از منطقه ي مربوط به خود حفاظت مي كند و بطوركلي دو وظيفه دارد. (                            )       

·    عضوي است كه از طرف پاسدارخانه جهت نظارت و هماهنگي پست ها تعيين مي گردد.(                            )       

·    فردي است غيرمسلح مجهز به چراغ قوه و سرنيزه. (                            )       

40.        مسئوليت هاي زير از وظايف کداميک از اين افراد مي باشد.  (اسلحه دار/مسئول پاسدارخانه/نگهبان)

الف )رسيدگي به کليه به کليه امورجاري درپاسدارخانه (            )

ب ) کنارگذاشتن اسلحه هاي خراب جهت بردن به تعميرگاه (                      )

ج) درهنگام شب زيرنورچراغ نايسندواسم شب رابداند (                      )

41.        آماده  نگهداشتن سلاح  و مهمات و خشاب هاي پر از وظايف...........است. 

42.        ''خطر هر لحظه ما و محل اقامت  ما را  تهديد مي کند" از شرايط وضعيت .......... در ايست و بازرسي است. 

43.        مجموعه اي از اصول و قواعد پيش بيني شده هنگام جنگ و دفاع   ......... .مي گويند

44.        هدف از تاکتيک رزمي انفرادي ........................ است

45.        جان پناهي است که قدرت رزمي  يک نيرو را افزايش داده  و جانش را حفظ مِي نمايد ..........گويند

46.        جوي آب  و تنه ي درختان و تير برق  نمونه هاي  سنگر .......... است.

47.        سنگرهاي معمولي و حلزوني جزء سنگرهاي.................. مي باشند.

48.        محلهايي که به علت نداشتن وقت در درگيري به عنوان اولين سنگر مورد استفاده قرار مي گيرد ، سنگر .................... نام دارد

49.        اسلحه دار فردي است در پاسدارخانه که در مدت ..........ساعت اسلحه خانه در تحويل اوست

50.        تعريف هاي زيرمربوط به کداميک از اين افراد مي باشد؟(پاسبخش/مسئول پاسدارخانه/کمک نگهبان)

الف) عضوي است که ازطرف مسئول پاسدارخانه جهت نظارت وهماهنگي پست هاتعيين مي گردد.(     )

ب) فردي است غيرمسلح مجهزبه چراغ قوه وسرنيزه (                      )

ج) شخصي که مسئوليت کل پاسداري منطقه ومحيط استحفاظي مربوطه رابه عهده دارد(               )

51.        مسئوليت کل پاسداري منطقه استحفاظي به عهده ........................ است

52.        عضوي که از طرف مسول پاسدار خانه جهت نظارت و هماهنگي پست ها تعييين مي‌گردد .....................ناميده مي‌شود .

53.        نگهبان فردي...................... است كه از منطقه مربوط به خود محافظت مي كند

54.        آماده  نگهداشتن سلاح  ومهمات و خشاب هاي پر از وظايف. ..........است.

55.        نيروهاي گشتي به دو دسته ..................... و ..................... تقسيم مي شوند.

56.        مراقبت از زندانيان وانتظامات ومقررات انتظامي را ............ گويند

57.        در جهت يابي به وسيله راه شيري در شب،  هر چه به آخر شب نزديک مي شويم،  قسمت پهن راه شيري به طرف ........... منحرف مي شود

58.        درجهت يابي، دم خوشه پروين همواره به سمت ..........است؟

هر کدام از موارد زير مربوط به کداميک از وضعيتهاي سه گانه ايست و بازرسي مي‌باشد

الف) خطر يا احتمال خطر کم است (                                      )

ب) احتمال خطر بوسيله مسئولين تذکر داده مي شود (                       )

ج)  خطر هر لحظه ما و محل اقامت ما را تهديد مي کند (                      )

د) در پستهاي حفاظتي بايد بيشتر دقت  نمائيم که شهر (                   )

و) منطقه حفاظتي را هيچ عاملي تهديد نمي‌کند (                )

هـ) شرايط يا منطقه حفاظتي را هيچ عاملي تهديد نمي کند(                       )

59.        ي) شرايط ايجاب مي کند نظارت و کنترل بيشتر شود(                 )

60.        وظايف زير مربوط به کدام گزينه مي باشد. (کمک نگهبان / پاس بخش / اسلحه دار)

الف ) آماده نگه داشتن سلاح ، مهمات و خشاب هاي پر (            )

ب ) اطمينان از خالي بودن سلاح (             )

61.        هريك از عبارت هاي زير مربوط به كدام يك از افرادي است كه در پاسدارخانه انجام وظيفه مي كنند؟

- فردي است در پاسدارخانه كه در مدت 24 ساعت اسلحه خانه در تحويل اوست

- فردي است مسلح كه از منطقه ي مربوط به خود حفاظت مي كند و بطوركلي دو وظيفه دارد

- عضوي است كه از طرف پاسدارخانه جهت نظارت و هماهنگي پست ها تعيين مي گردد

- فردي است غيرمسلح مجهز به چراغ قوه و سرنيزه.

62.        تاکتيک رزم انفرادي را تعريف کنيد؟

63.        از خصوصيات سنگرهاي شهري دو مورد را ذکر کنيد؟

64.        سنگر را تعريف كنيد؟ 

65.        انواع سنگرهاي شهري را نام ببريد؟

66.        نمونه هايي از سنگرهاي تعجيلي را ذکر کنيد.

67.        چه افرادي در پاسدارخانه کار مي کنند؟

68.        نگهباني را تعريف کنيد؟

69.        مسئول پاسدارخانه کيست؟

70.        پاس بخش كيست؟

71.        وظايف اسلحه دار چيست؟

72.        كمك نگهبان كيست؟

73.        از وظايف مسؤول پاسدارخانه دو مورد را ذكر كنيد؟

74.        وظايف عمومي يک نگهبان را نام ببريد؟

75.        ايست و بازرسي را تعريف کنيد؟

76.        نکاتي که در ايست و بازرسي بايد رعايت شود را ذکر کنيد.

77.        دقيق ترين وسيله براي جهت يابي چه مي باشد؟

78.        جهات اصلي و فرعي در طبيعت را نام ببريد؟

79.        قسمت هاي مختلف قطب نما را نام ببريد؟

80.        گرا چيست؟

81.        اندازه گيري مسافت از روي نقشه ي نظامي به چه صورت انجام مي گيرد؟

82.        يک رزمنده به چه صورت،  مسافت حقيقي را بدست مي آورد؟

83.        هنگام تخمين مسافت ، در چه فاصله اي نفر به خوبي ديده مي شود؟

84.        تخمين مسافت يعني چه؟ 

85.        تخمين مسافت به چند صورت انجام مي گيرد؟ 

86.        تخمين مسافت به چه منظوري انجام مي شود؟

انواع وضعیت های هشدار دهنده در مواقع خطر را فقط نام ببرید

ایست و بازرسی را تعریف کنید و چه نکاتی باید در آن رعایت شود را بیان کنید

ضرورت جهت یابی برای رزمنده را بیان نمائید

سنگر راتعریف نمائید و انواع سنگر های شهری را نام ببرید

تخمین را مسافت تعریف کنید ؟   

قسمت پهن راه شیری در آخر های شب به چه سمت منحرف می شود .  

از خصوصیات سنگر های شهری دو نمونه را شرح دهید

بخش 4

1.   به اسنادي كه اگر افشا شوند ضربه و خسارت مهمي به نيروهاي خودي مي‌زنند اسناد خيلي محرمانه مي‌گويند. 

  صحيح            غلط

2.   شناسنامه افراد در كدام يك از حطيه هاي طبقه بندي اطلاعات قرار دارد؟

الف) به كلي سري               ب) سري            ج) محرمانه                  د) خيلي محرمانه   

3.   در طبقه بندی اسناد و مدارک طرحهای استراتژیکی نظامی و سیاسی شامل کدامیک از موارد ذیل می باشد ؟

الف ) محرمانه                ب ) سری              ج ) خیلی محرمانه                        د ) به کلی سری

4.   طرح هاي استراتژيكي نظامي و سياسي در كدام طبقه اسناد و مدارك قرار دارند؟

الف) به كلي سري        ب) سري            ج) خيلي محرمانه          د) محرمانه

5.   لوحه‌هاي نگهباني جزو كدام دسته اسناد و مدارك طبقه‌بندي مي‌شوند؟   

      الف) به كلي سري  ب) سري            ج) خيلي محرمانه          د) محرمانه

6.   مهمترين اطلاعات هر كشوري كه در حال جنگ است .

الف) اطلاعات شخصي         ب) اطلاعات مردمي     ج) اطلاعات نظامي         د) اطلاعات فيزيكي

7.   جلوگيري از دسترسي نيروهاي دشمن به مدارك و اسناد حساس و حياتي كداميك از موارد زير است؟

               الف) حفاظت گفتار                                           ب) حفاظت مخابرات   

              ج) حفاظت سلاح و مهمات                                  د) حفاظت اسناد و مدارك

8.   مهمترین اطلاعات هر کشوری که در حال جنگ است اطلاعات ................. می باشد .

الف ) سیاسی                    ب ) اقتصادی                         ج ) نظامی                        د ) فرهنگی    

9.   هر يك از اسناد در قسمت «ب» را به طبقه مربوط به خود در قسمت الف ربط دهيد.

 

الف

ب

به كلي سري

سري

خيلي محرمانه

محرمانه

برنامه‌هاي آموزشي

سؤالات امتحاني پس از آزمون

طرح‌هاي نظامي

آمار نيروها و امكانات

       

10.                     مهمترين اطلاعات درهركشور ي در ز مان جنگ اطلاعات ............................مي باشد.

11.                     آمار نيروها و امكانات جزو اسناد ......................... طبقه‌بندي مي‌شوند.

12.                     اخبار راديو ، تلويزيون و روزنامه ها جزو اطلاعات ...................محسوب مي شوند؟

13.                     راه هاي افشاي اسرار را نام ببريد.

14.                     اسناد و مدارك به چند دسته طبقه‌بندي مي‌شوند؟ نام ببريد.

15.                     چهار اندرز حفاظتي مهم در رابطه با حفاظت اطلاعات بيان كنيد.

16.                     حفاظت گفتار را تعريف كنيد.

17.                     تعريف حفاظت اطلاعات را بنويسيد.

18.                     اصول حفاظت اطلاعات را بنويسيد.

19.                     عوامل افشاي اطلاعات نظامي را بنويسيد.

20.                     اطلاعات را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد.

21.                     منظور از حفاظت اطلاعات چيست .

22.                     علل ضرورت حفاظت اطلاعات را بنويسيد.

23.                     دو مورد از اطلاعات نظامي را ذكر نمائيد.

24.                     منظور از اطلاعات غير نظامي چيست ؟

25.                     عوامل افشاي اطلاعات نظامي را بيان نمائيد.

26.                     حفاظت گفتار را تعريف كنيد.

27.                     اسرار جنگي در دوران رسول اكرم (ص) شامل چه مواردي بودند. نام ببريد.

28.                     اهميت حفاظت اطلاعات در صدر اسلام را بنويسيد.

بخش 5

1.   درجه فشار خون نشانگر درجه حرارت بدن نیز می باشد .                صحیح          غلط

2.   در ارزیابی تنفس باید به تعداد نظم و عمق نبض توجه کرد.            صحیح          غلط

3.   " نبض در تمامی سرخرگ های بدن وجود دارد  "   .   صحیح          غلط

4. اگر قلب ویا تنفس مصدوم از کار بایستد فرد کمک دهنده برای شروع برگرداندن ضربان قلب و احیای تنفس فرد آسیب دیده چقدر فرصت دارد؟

      الف- 5 دقیقه                   ب- 7 دقیقه           ج- 9 دقیقه            د- 10 دقیقه  

5.  کدام يك از موارد ذيل جزء علائم حياتي بدن نيست؟

الف)فشار خون                 ب)درجه هوشياري               ج)نبض                  د)درجه حرارت بدن  

6. تعداد نبض در افراد بالغ و سالم چند بار در دقيقه است؟

الف)70-50 بار                    ب)80-60 بار                        ج)100-80 بار               د)90-70 بار  

7. مغز حداكثر تا مدت..............مي تواند بدون اكسيژن زنده بماند.

الف)5 دقيقه                      ب)8-7 دقيقه                           ج)5-4 دقيقه                  د)6-4 دقيقه8. ماساژ قلبي چند بار در دقيقه بايد انجام شود؟

الف)60 بار                       ب)70 بار                               ج)80 بار                      د)150 بار

9. در هنگام شکستگی فک از چه نوع تنفس مصنوعی استفاده می شود ؟

الف)دهان به دهان          ب)دهان به بینی        ج)دهان به دهان وبینی           د)اصلا نباید تنفس داد

10. در کدام مورد رنگ پوست سفید است ؟

الف)خفگی             ب)مسمومیت ها              ج)حمله قلبی            د)کمبود اکسیژن

11. کدامیک مهم ترین نقاط گرفتن نبض نمی باشد؟

الف)سرخرگ زند زبرین         ب)سرخرگ زند زیرین       ج)سرخرگ گردنی       د)سرخرگ رانی

 12. تعداد نبض در اطفال چند بار در دقیقه می باشد ؟

الف- 80-60                      ب- 100-80                         ج- 100- 120         د- 140-120  

 13. تعداد طبیعی تنفس در بزرگسالان چند بار در دقیقه متغیر می باشد ؟

الف- 16-10           ب- 18- 12             ج- 20-12              د- 22-14

 14. فشار خون در حال طبیعی چقدر است ؟

الف- 140-90                 ب- 140-100         ج- 150-90            د- 130-80

15. حرارت بدن همواره بين چند درجه سانتيگراد است ؟

الف)3/37-6/38         ب)3/37-8/36          ج)3/37-7/36          د)3/37-3/38

16. رایج ترین محل گرفتن نبض کدام است؟

الف) سرخرگ رانی                          ب) سرخرگ گردنی       

ج) سرخرگ زند زبرین                      د) سرخرگ آئورت

17.پوست سفيد يا رنگ پريده در جريان...........،............حمله قلبي و..........ديده مي شود.

18. پوست كبود در موارد.............و يا بعضي از..............و...............ديده مي شود.

19. درجه حرارت طبیعی بدن بین ....................... و................... درجه سانتیگراد است .

20. افزایش درجه حرارت در بعضی از موارد نمایانگر بیماریهای ..................و..................... می باشد .

21. مغز حداكثر تا مدّت...............مي تواند بدون اكسيژن زنده بماند.

22. فشار خون ؛ نشانگر فشاری است که خون هنگان عبور از .............به دیواره آن وارد می کند

23. كمك هاي اوليه را تعريف كنيد.

24. علايم حياتي را تعريف كنيد.

25. نبض را تعريف كنيد.

 26. فشارخون را تعریف نمائید.

27. مهم ترين نقاط گرفتن نبض را نام ببريد.

28. فشار خون چيست؟ تعريف كنيد.

29. درجه حرارت طبيعي بدن در چه حدَي است؟

30 . درجات هوشياري را نام ببريد.

31. علائم حیاتی را تعریف کنید

32. انواع تنفس مصنوعی را نام ببرید

33. کمک های اولیه را تعریف نمائید.

 34. به غیر از ارزیابی علایم حیاتی بدن در پاره ای از موارد به چه ارزیابی هایی دیگری باید توجه داشت ؟

 35. اگر مردمک چشم گشاد کرده باشد و به نور پاسخ ندهد نشانگر چه می باشد ؟

 36.مغز حداکثر تا چه مدت می تواند بدون اکسیژن زنده بماند ؟

 37. منظور از تنفس مصنوعی چیست ؟

 38. چهار مورد از علایم نشان دهنده نیاز مصدوم به تنفس مصنوعی را بیان نمائید.

39. كاهش درجه حرارت بدن در چه مواردي پيش مي آيد؟

 

فصل سوم

1.   سال طراحی سلاح کلاشنیکف 1948 میلادی می باشد. صحیح          غلط

2.   شعله پوش گازی یا مانوری از متعلقات سلاح کلاشنیکف می باشد. صحیح          غلط

3.   کلاشنیکف یک سلاح انفرادی است. صحیح          غلط

4.   پوکه برنجی زرد رنگ از علامتهای شناسایی فشنگ جنگی عادی است. صحیح          غلط

5.   فشنگ آتش زا ، رسام در آتش زدن انبار مواد سوختنی کاربرد دارد. صحیح          غلط

6.   سال به كارگیری سلاح کلاشنیکف كدام است ؟

          الف- 1951 م       ب-1947م            ج-1948م            د- 1950 م

7.   رنگ سبز نوک مرمی از علامت شناسایی کدام نوع فشنگ است؟

الف- گازی                ب- عادی                   ج- رسام                   د- ثاقب   

8. کدام یک جزو کاربرد فشنگ گازی است؟

الف- درگیری       ب- آتش زدن         ج- نشان دادن هدف       د- آموزش 

9. تعداد تیری برای قلق گیری یک سلاح چند عدد است.

الف) سه فشنگ         ب) شش فشنگ            ج) چهار فشنگ            د) دو فشنگ  

10. کشور سازنده سلاح کلاشنيکف را نام ببرید ؟

الف ) آمریکا                      ب ) شوروی سابق                   ج ) آلمان                         د ) انگلستان

11. گزینه مناسب را باتوجه به ر دیف سمت چپ ، از ردیف سمت راست به هم ربط دهید؟

27سانتی متر                                                                  کالیبر

2000 متر                                                                  برد مفید

400          متر                                                                 برد نهایی

62/7 میلی متر                             قدرت نفوظ گلوله فولادی در ماسه بادی

12. جدول را كامل كنيد .

نوع فشنگ

علامت شناسايي

كاربرد

فشنگ گازي

 

 

فشنگ آتش زا رسام

 

 

فشنگ جنگي

 

 

 

13. جاهای خالی را پر کنید.

کشور سازنده سلاح کلاشنیکف ..................... می باشد.

نوع تکمیلی سلاح کلاشنیکف .............................  است.

سرعت اولیه گلوله در سلاح کلاشنیکف ................... متر بر ثانیه می باشد.

نوع تكميلي سلاح كلاشينكف.......................... نام دارد .

تعداد خان و برد مفید سلاح کلاشینکف به ترتیب ----------- و ---------- است

    14.  طراح و كشور سازنده سلاح كلاشنيكف را بنويسيد.

 15. چهار مورد از متعلقات سلاح كلاشنيكف را نام ببريد 

 16. اعمال مكانيكي سلاح را تعريف كنيد

 17. پنج اصل ساده و مهم تيراندازي صحيح را نام ببريد

 18. قلق گيري چيست؟

19. دو نوع سلاح سازماني كه بيشتر از ساير سلاح هاي انفرادي كاربرد دارند نام ببريد ؟

20. متعلقات تفنگ كلاشينكف را نام ببريد ؟

21. انواع مهمات كلاشينكف كدامند ؟

22. تيراندازي خوب به چه اصولي بستگي دارد ؟

23. اعمال مكانيكي سلاح كدامند ؟

24. حالت های تیراندازی را نام ببرید؟

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:18  توسط محمد مهدی  |